Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետի, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթներով,

Թալին համայնքի ավագանին որոշում է՝ 1.Հաստատել Թալին համայնքում տեղական տուրք և տեղական վճար վճարողների հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգը համաձայն N 1 հավելվածի.

2.Հաստատել 1) Թալին համայնքում տեղական տուրք վճարողների գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2)Թալին համայնքում տեղական վճար վճարողների գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

3.Սահմանել, որ Թալին համայնքում տեղական տուրք և տեղական վճար վճարողների գրանցամատյանները վարվում են փաստաթղթային և էլեկտրոնային եղանակներով:

4.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում 2023թ-ի հունվարի 1-ից:

ReView