Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետի, ՀՀ հողային օրենսգրքի 67,68,69-րդ և 70-րդ հոդածների,<< Հրապարակային սակարկության մասին>> ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ N-286 որոշմամբ հաստատված կարգի V գլխի պահանջներով,

Թալին համայնքի ավագանին որոշում է՝

1.Հաստատել Թալինի համայնքապետարանի աճուրդների անցկացման կանոնակարգը՝ համաձայն կից հավելվածի:

2.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ReView