Հիմք ընդունելով «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի պահանջները․

Թալին համայնքի ավագանին որոշում է՝

1.Հաստատել Թալին համայնքի քաղաքային բնակավայրերում տնային կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ReView