Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 182-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթները և ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 10-րդ մասի և 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի դրույթներով,

Թալին համայնքի ավագանին որոշում է՝

1.Հաստատել <<Համայնքի կամավոր խնդիրները ու դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորոթյունների իրականացման կարգը>>` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ReView